ISO 9001 no entry Diament miesięcznika Forbes 2016

Reference

Saint–Gobain Polska Sp. z o.o.

Saint–Gobain Polska Sp. z o.o.

Saint-Gobain Polska Sp. Z o.o., pobočka společnosti Glassolution v Jaroszowci, Vás s velkým potěšením informuje, že společnost FF Fracht Sp. Z o.o. se sídlem v Ostrowia Mazowiecka je našim dlouhodobým partnerem v oblasti dopravních a logistických služeb pro:

 • Mezinárodní a vnitrostátní dopravu nákladními vozidly od 1 do 24 tun, a to jak pro exporty i importy napříč Evropou
 • Doručení expresních zásilek a dokládek
 • Organizaci a podporu při řešení logistických otázek souvisejících s dopravou

Při spolupráci s naší společností ukázala firma FF Fracht svou spolehlivost a důvěryhodnost jako přepravce a zasilatel. Plně si zaslouží být doporučena jako profesionální partner pro Vaše zásilky.

vidět

Joanna Wyrwas

Alois Dallmayr

Alois Dallmayr

S potěšením Vám oznamujeme, že společnost FF Fracht Sp. Z o.o. se sídlem v Ostrow Mazowiecka a pobočkami ve Wrocławi, Białystoku a Hajnówka Suwałki je naším dlouhodobým partnerem v oblasti dopravních a logistických služeb, zejména pro:

 • Mezinárodní a vnitrostátní dopravu nákladními vozidly od 1 do 24 tun, a to jak pro exporty i importy napříč Evropou
 • Doručení expresních zásilek a dokládek v systému Door-to-door
 • Organizaci a podporu při řešení logistických otázek týkajících se mimo jiné přeprav o 1 až 18 vykládkách.

Při spolupráci s naší společností ukázala firma FF Fracht svou spolehlivost a důvěryhodnost jako přepravce a zasilatel. Plně si zaslouží být doporučena jako profesionální partner pro Vaše zásilky.

vidět

Krzysztof Drobek

Fabryka Mebli Forte S.A.

Fabryka Mebli Forte S.A.

FF Fracht Sp. Z o.o. se sídlem v Ostrowia Mazowiecka je dlouhodobým strategickým partnerem pro společnst FORTE S.A. v oblasti dopravních služeb a logistických procesů. Vzhledem k profesionálnímu dokončení služeb a vynikajícím kontaktům tak dnešní spolupráce pokrývá velmi široký rozsah:

 • Mezinárodní silniční doprava (kompletní nákladní a dílčí přeprava, s mnoha místy vykládky)
 • Tuzemská silniční doprava (mezipodniková doprava, vnitrostátní distribuce)
 • Námořní doprava (organizace dovozu a vývozu)
 • Mezinárodní a domácí specializované zásilky (expresní zásilky, veletrhy a výstavní služby)
 • Dokončení dalších projektů v rámci podnikatelské činnosti skupiny v rozsahu vyžadujícím dopravně logistickou podporu.

Dlouholetá spolupráce a desítky vzájemně řešených problémů, dokončených projektů nám dovoluje rozlišit FF Fracht Sp. Z o.o. od jiných společností v odvětví dopravy a logistiky. Kvalitní služby, spolehlivost, profesionalita jsou jen některé z charakteristických rysů nabízených služeb. Obzvláště důležitým aspektem spolupráce v naší společnosti je velmi vysoká úroveň flexibility, otevřenosti a chápání našich potřeb a potřeb našich zákazníků.

S jistotou mohu doporučit FF Fracht Sp. Z o.o. jako důvěryhodného a spolehlivého partnera.

vidět

Marcin Ussorowski

Mazak

Mazak

Společnost Yamazaki Mazak Central Europe by ráda vyjádřila spokojenost s dokončením přepravního příkazu spočívajícího v dodávkách strojů pro veletrh Mach Tool, který se konal v červnu 2015 v Poznani.

Služby spočívaly ve výběru dopravního prostředku, vhodného pro naše stroje, přepravy strojů a jiného nákladu v souladu s harmonogramem výstavby veletržních stánků.

Společnost FF Fracht přepravovala náklady z Maďarska, Belgie a Polska.

Objednávka byla splněna profesionálně a zaměstnanci společnosti vykazovali vysokou odbornou kvalifikaci. Jsme spokojeni s dokončením tak důležitého a obtížného úkolu a doporučujeme FF Fracht, pobočku Poznaň jako spolehlivého a důvěryhodného obchodního partnera.

vidět

Dr Inż. Tadeusz Szczepanik

Amica Wronki S.A.

Amica Wronki S.A.

Amica WRONKI S.A. chce vyjádřit svůj pozitivní názor na spolupráci s firmou FF Fracht Sp. Z o.o., ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecki. Tato společnost je naším partnerem pro dopravní a logistické služby, které zahrnují:

 • Vnitrostátní a mezinárodní přepravy s vozidly od 1 do 24 tun, včetně vývozu na území DE, FR, ES, TR, BG
 • Expresní dodávky a přesně plánované dodávky
 • Přeprava nadrozměrných nákladů a speciální dopravní služby
 • Organizace a pomoc při řešení logistických problémů

Při naší spolupráci FF Fracht Sp. Z o.o. dokázala, že je prověřeným, spolehlivým a důvěryhodným dopravcem, a že si zaslouží, aby byl doporučen jako profesionální dodavatel dopravy a logistiky.

vidět

Iwona Kowala

Interminglass

Interminglass

S plnou odpovědností doporučuji firmu FF Fracht Sp. Z o.o. jako spolehlivého a profesionálního poskytovatel dopravních služeb. Od samého počátku naší spolupráce byly zakázky splněny efektivně a spolehlivě. Standardy ve společnosti plně splňují naše očekávání. Projekt se společností Fracht sestával z:

 • Dopravy dle objednávky
 • Vykládky vyžadující speciální vybavení
 • Flexibility dopravy

Společnost FF Fracht zajišťuje rychlý tok informací tak, abychom byli informováni o stavu jednotlivých přeprav. Jejich služby jsou poskytovány zkušenými a zdvořilými specialisty z provozních i obchodních oddělení - tyto aspekty jsou nezbytné pro udržení dalších obchodních vztahů.

Společnost FF Fracht dokončuje pověřené projekty v plném rozsahu a s celkovým závazkem. Velkou výhodou této společnosti je plná dostupnost jejích zaměstnanců, kteří vždy poskytují maximální podporu. Kladný a otevřený postoj zaměstnanců Frachtu k našim požadavkům nás motivuje k další spolupráci.

Proto důrazně doporučuji firmě FF Fracht jako profesionálního a důvěryhodného dopravního partnera.

vidět

Dariusz Dul

METSIL SP. Z O.O.

METSIL SP. Z O.O.

Zakład Mechaniczny (strojírna) Mestil Sp. Z o.o. chce vyjádřil kladné stanovisko ke spolupráci s FF Fracht Sp. Z o.o.

FF Fracht je naším partnerem v oblasti dopravních a logistických služeb pro mezinárodní a vnitrostátní zásilky, nadměrnou přepravu nákladů, organizaci a pomoc při řešení logistických problémů.

Chtěli bychom vyjádřit naši spokojenost s výkonem společnosti FF Fracht při realizaci našeho nejnovějšího nadrozměrného nákladu, který spočívá v dodávce razícího štítu o hmotnosti 106 tun, která se uskutečnila v dubnu 2016 na trase Chesterfield (UK) – Gdyně (PL).
Služba pokrývala výběr vhodného dopravního prostředku, který odpovídal rozměru a hmotnosti stroje a celé organizaci logistiky s přihlédnutím k našim potřebám.
Aspekt této spolupráce, který je obzvláště důležitý pro společnost ZM Mestilconsists, je velmi vysoká úroveň flexibility, otevřenost a pochopení pro potřeby naše i našich zákazníků.

S plnou důvěrou doporučujeme firmu FF Fracht Sp. Z o.o. jako spolehlivého partnera pro logistiku, především pro své odborné znalosti, které jsou spojeny s jejich osobním zapojením do spolupráce a s komerční citlivostí na specifické potřeby zákazníka.

Velice oceňujeme profesionalitu a spolehlivost jejich zaměstnanců. To vše je skvělým obrazem této společnosti.

Doporučujeme s velkým potěšením služby FF Fracht Sp. Z o. Ó. všem, kteří hledají spolehlivého partnera pro spolupráci.

vidět

Leszek Korban