ISO 9001 no entry Diament miesięcznika Forbes 2016

Vozový park

Máme vlastní flotilu čítající více než 70 tahačů s návěsy o nosnosti 24 tun. Bez problému zvládáme dodávky v určených časových oknech a v systému "Just-in-time". Víme, jak důležitá je spolehlivost nákladních automobilů, a tak neustále obnovujeme vozový park, jehož průměrný věk nepřesahuje 2 roky.

V roce 1992 jsme si koupili naše první dvě použité nákladní soupravy. Dnes je silniční doprava základem obchodní činnosti celé skupiny Fracht. V reakci na požadavky trhu trvale rozvíjíme náš vozový park. Vezmeme-li v úvahu, že zákazníci očekávají maximální možnou dostupnost vozidel a jejich bezvadný stav, rozhodlo vedení společnosti nastolit dlouhodobou politiku nákupu pouze nových vozidel.

Snažíme se mít vynikající efektivitu v řízení naší flotily. Používáme systém IT Transport II, který je specializovaný na dopravu, a který podporuje prakticky všechny oblasti naší obchodní činnosti. Do kabin nákladních automobilů instalujeme palubní počítače společnosti Trimble (Punch Telematics). Ty umožňují komunikaci s řidičem, sledování kamionu na on-line mapě a dohled nad jednotlivými etapami přepravy. Palubní jednotky umožňují také optimalizovat používání pracovní doby řidičů a při zohlednění překážek v silniční dopravě aktivně analyzují potenciální riziko s ohledem na včasnost doručení nákladu. Další výhodou našich vozidel je jedinečná vlastnost, prakticky nevyužitá naší konkurencí - každý tahač je vybaven skenerem dokumentů, který umožňuje odesílání přepravních dokladů ihned po vyložení nákladu.

Z důvodu bezpečnosti, ekonomiky provozu a vlivu na životní prostředí jsou všichni řidiči vyškoleni v bezpečných a ekonomických jízdních technikách. Palubní jednotky v on-line režimu monitorují a vysílají informace o jízdním stylu řidiče do našich kanceláří.

Naše vozidla jsou vhodná pro přepravu nebezpečných věcí (ADR) - vozidla jsou vybavena speciálním vybavením požadovaným podle úmluvy ADR a řidiči jsou v této oblasti vyškoleni a mají platné osvědčení, které je opravňují k přepravě nebezpečných věcí.


Specifikace našich souprav

typ vnitřní délka [m] vnitřní výška [m] vnitřní šířka [m] počet epal
typ STANDARD 13,60 2,70 2,48 34
typ MEGA 13,60 3,05 2,48 34

 Tahače návěsů

Našimi hlavními dodavateli tahačů jsou výrobci Mercedes-Benz, Volvo a DAF. Cítíme se zodpovědní za to, jak ovlivňujeme naše přírodní prostředí, a proto naše vozidla splňují emisní normy Euro 5, EEV a Euro 6.

Pokud jde o silniční autodopravu, věnujeme zvláštní pozornost bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu. Rozhodli jsme se, že po celou dobu životnosti vozidel, a to nejen v záruční době, budou servisovány pouze v autorizovaných servisních místech. Co se týče bezpečnosti a spolehlivosti vozidel, nepřijímáme kompromisy a dokonce ani v obtížných ekonomických dobách na evropském trhu, v této oblasti nehledáme úspory a neslevujeme na našich závazcích.

Návěsy

Všechny naše návěsy mají shrnovací plachty (tzv. tautliner), které umožňují nakládku ze strany, zezadu a také ze shora. Zaměřujeme se na spolehlivé vybavení, proto kupujeme přívěsy výrobců Kögel a Krone, mimo jiné máme i návěsy s certifikáty EN 12642 XL a všechny jsou vybaveny nástroji pro zabezpečení nákladu.

Jsme otevřeni dlouhodobé spolupráci, můžeme investovat do specializovaných vozidel, které uspokojují specializované požadavky jednotlivých zákazníků.

KogelKrone