ISO 9001 Gazele Biznesu 2012 Diament miesięcznika Forbes 2016

Aktualności

FF Fracht & Polska Gazeta Transportowa

20Lip
2013

Na łamach czasopisma branżowego Polska Gazeta Transportowa Dyrektor Handlowy Jakub Karoń zajął stanowisko w sprawie ożywienia w transporcie towarowym, który jest traktowany jako swoisty barometr gospodarki.

Jakub Karoń, dyrektor handlowy FF FRACHT Sp. z o.o.:

To co możemy zaobserwować w tej chwili na rynku usług transportowych to poszukiwanie różnych modeli  optymalizacji kosztów logistycznych. Rośnie  wolumen ładunków częściowych i drobnicowych kosztem ładunków całopojazdowych i usług magazynowych. Usługi całopojazdowe realizowane zaś są w coraz krótszych i nieregularnych seriach.  Coraz większa grupa klientów kupuje towary w ilości niezbędnej do zabezpieczenia bieżącej działalności ograniczając w ten sposób koszty utrzymywania stocku. Producenci sprzedają partie towarowe w odpowiedzi na konkretne zamówienia, co z kolei skraca czas od momentu zlecenia produkcji do dostawy gotowego wyrobu. Powyższe czynniki  nakładają na firmy transportowe konieczność bardziej elastycznego działania, realizacji dostaw w systemie JIT, konsolidowania sił przy świadczeniu usług drobnicowych. Z tego powodu od sierpnia uruchamiamy w Polsce wraz z innymi partnerami usługę dystrybucji ładunków paletowych Pallex. Wszystkie te elementy czynią transport bardziej dynamicznym, natomiast wynikają one raczej z konieczności sprostania kryzysowej sytuacji na rynku niż budowaniu przewagi konkurencyjnej  w pokryzysowej rzeczywistości.