ISO 9001 Gazele Biznesu 2012 Diament miesięcznika Forbes 2016

Jakość

Dekra Certyfikat – Zarządzanie Jakością ISO 9001

Jakość usług jest dla nas priorytetem, dlatego przywiązujemy najwyższą wagę do poziomu obsługi klientów i stale dążymy do poprawy procesów wewnątrz naszej organizacji.

Dziś jakość to przede wszystkim terminowość, niezawodność, kompetencje, efektywna komunikacja i skuteczne procedury. Stawiamy na innowacyjność, gdyż to ona gwarantuje, że usługa transportowa pełni ważną i użyteczną rolę w łańcuchu dostaw.

Oferowana z szerokim wachlarzem usług uzupełniających, tworzy wartość dodaną, zwiększając konkurencyjność naszych klientów. Dlatego korzystamy z najbardziej zaawansowanych urządzeń telematycznych firmy Punch Telematics, które precyzyjnie monitorują kolejne etapy przewozu, pozwalają precyzyjnie przewidzieć czas dostawy, a także umożliwiają zeskanowanie i przesłanie dokumentów przewozowych natychmiast po rozładunku. 

Korzystamy z nowoczesnego zintegrowanego systemu komputerowego, dedykowanego dla firm logistycznych, który  wspomaga wszystkie wewnątrzfirmowe procesy (m.in. zarządzanie flotą, dokumentami, realizowanymi zleceniami, reklamacjami itp.). Wiemy, że dla zapewnienia najwyższej jakości ogromne znaczenie ma ciągłość świadczonych usług. Dlatego krytyczne zasoby, takie jak: dostawcy usług telekomunikacyjnych, źródła prądu, źródła dostępu do internetu, są dublowane na wypadek przerw w dostawie. Przetwarzanie danych odbywa się w chmurze prywatnej (cloud computing), w której wirtualizowane i dublowane są serwery przechowujące wszystkie dane. Aby zapewnić klientom informacje po godzinach pracy, pracownicy mają mobilny dostęp do kluczowych zasobów firmy.

Nieustannie szkolimy nasz zespół, kierując pracowników na szkolenia branżowe, studia podyplomowe, organizując stałe kursy językowe, wszystko to aby stale poprawiać jakość naszej obsługi. 

Stale się doskonalimy, przechodząc przez kolejne etapy rozwoju. Cieszy nas fakt, że przystąpiliśmy do grona przedsiębiorstw, które przez posiadanie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnego z normą ISO zapewnia swoim klientom stałą poprawę jakości  świadczonych usług.