Bezpieczeństwo w transporcie ponadgabarytowym

Kiedy mówimy o transporcie towarów, mamy na myśli przede wszystkim albo dużą ilość jednakowych paczek popakowanych na palety i transportowanych różnymi środkami transportu, albo przewóz dużych i ciężkich rzeczy. W tym drugim przypadku mówimy o tzw. transporcie ponadgabarytowym. Pojęcie to obejmuje swym zakresem transport przesyłek o masie powyżej 42 ton (liczone łącznie z ciężarem całkowitym zestawu pojazdów). Również według wymiarów zestawu można określić, czy dany transport jest ponadnormatywny, czy też nie. O transporcie ponadgabarytowym będziemy mówić, gdy długość całego zestawu przekracza 16,5 m, a wysokość i szerokość przekraczają odpowiednio 2,5 i 4 m.

Transport ponadgabarytowy to prawdziwa łamigłówka, nie ze względu na brak odpowiednich pojazdów samochodowych, bo w tym przypadku wybór jest bardzo szeroki, ale ze względu na liczne przeszkody techniczne i prawne, napotykane na trasie łączącej początek transportu z miejscem docelowym.

Podstawowym problemem są ograniczenia masy całkowitej pojazdów poruszających się po danych drogach. Dla samochodów ciężarowych często wytyczone są inne szlaki, nierzadko bardziej objazdowe, dłuższe. W ten sposób chroniona jest nawierzchnia najczęściej używanych dróg, które niszczeją od zbyt dużego nacisku samochodów na powierzchnię. Cała trasa musi więc być obmyślana tak, aby koniecznych objazdów było jak najmniej.

Kolejną przeszkodą może być infrastruktura drogowa. Przed wiaduktami i tunelami znajdują się znaki informujące o maksymalnej wysokości pojazdów, jakie się pod nimi zmieszczą. Niestety, często niedoświadczeni kierowcy zupełnie nie zwracają uwagi na te znaki, co skutkuje zablokowaniem samochodu w przejeździe, wstrzymaniem ruchu, czasem nawet zagrożeniem dla transportowanego towaru, który ulec może zniszczeniu. Decydując się na transport ponadgabarytowy warto więc kłaść szczególny nacisk na znalezienie firmy transportowej, dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu dużych, ciężkich i wysokich pojazdów. Taki doświadczony kierowca potrafi trafnie ocenić wysokość przejazdu i zapobiec ewentualnym trudnościom.

Kolejną niezwykle istotną kwestią jest zwrócenie uwagi na fakt, iż ciężki i duży pojazd nie jest w stanie rozwinąć znacznej prędkości. Planując transport towarów ponadgabarytowych warto wziąć to pod uwagę, bowiem przeznaczając nieco więcej czasu na przewóz załadunku zwiększamy bezpieczeństwo transportu. Kierowca pracujący pod presją czasu może działać nierozważnie i nieuważnie, a to skutkować może zarówno zagrożeniem dla ruchu drogowego, jak i dla transportowanego załadunku.

Przedmioty, których transport zalicza się do transportu ponadnormatywnego, często mają nieregularny kształt, z wieloma wystającymi elementami. Niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie załadunku oraz oznaczenie wystających poza obszar pojazdu elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić także na odpowiednie umocowanie transportowanych przedmiotów – nie trzeba mówić, jak wielkim problemem byłoby zsunięcie się z pojazdu wielkiego jachtu, albo samolotu.