Jak ograniczyć zagrożenia przy transporcie drogowym?

Transport towarów zawsze związany jest z ryzykiem uszkodzenia bądź utraty załadunku. Aby możliwie najlepiej ograniczyć liczbę tych zagrożeń, warto podczas wyboru firmy transportowej zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów.

Zagrożenia przy transporcie często wynikają z zaniechania poczynionego przez firmę transportową lub przez konkretnego pracownika odpowiedzialnego za przewiezienie powierzonego towaru. Skupmy się na transporcie drogowym – w związku z tym, iż jest to najpopularniejsza metoda przewożenia towarów.

Na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wpływ ma wiele czynników, które podzielić można na dwie grupy. Pierwszą grupą są czynniki zewnętrzne, czyli wszystko to, co wiąże się ze stanem technicznym samego pojazdu, jak i jego otoczenia. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na stan techniczny pojazdu. W polskich firmach transportowych często można spotkać się z samochodami, których wiek – a zatem i stan techniczny – pozostawia wiele do życzenia. Najlepszym rozwiązaniem jest znaleźć firmę spedycyjną, która posiada nowe, maksymalnie kilkuletnie pojazdy. Trzeba też upewnić się, iż stan techniczny samochodów jest na bieżąco monitorowany, a wszelkie naprawy odbywają się w autoryzowanych punktach. Oprócz złego stanu technicznego pojazdu, bardzo duże znaczenie ma odpowiednie zabezpieczenie przesyłki, czyli: dobranie odpowiedniego pojazdu do przetransportowania określonego towaru, odpowiednie ułożenie i umocowanie towaru, zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Tym, na co niestety nie mamy wpływu, jest stan techniczny dróg, po których będzie poruszać się pojazd z towarem. W tym wypadku jednak ważne jest, aby kierowca potrafił dostosować prędkość i technikę jazdy do stanu danej drogi. I tu dochodzimy do drugiego rodzaju zagrożeń – zagrożeń związanych z umiejętnościami i stanem psychofizycznym osoby kierującej pojazdem transportowym.

Aby zminimalizować zagrożenia związane z transportem drogowym należy zwrócić uwagę na fakt, czy kierowca ma odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Jednak nawet najlepiej wyszkolony kierowca może popełnić błąd, gdy będzie rozkojarzony, zmęczony i zestresowany. Dlatego wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa transportu mają:

przestrzeganie regulacji prawnych, dotyczących maksymalnego okresu prowadzenia pojazdu bez przerwy;
przestrzeganie regulacji prawnych w zakresie częstotliwości i długości przerw w prowadzeniu pojazdu;
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
wysoka kultura jazdy;
dbanie o samopoczucie: chodzi tu przede wszystkim o regularne odżywianie się oraz odpowiedni wypoczynek w czasie przerw w prowadzeniu pojazdu

W związku z tym, iż jako osoba zlecająca transport towaru nie mamy żadnego wpływu na zachowanie kierowcy, warto wybrać firmę transportową cieszącą się dobrą opinią na rynku, posiadającą wykwalifikowanych, doświadczonych kierowców, którzy uczestniczą w licznych kursach i szkoleniach,, m.in. podnoszących ich świadomość o zagrożeniach związanych z transportem towarów.

Pamiętajmy, że niezależnie od wyboru środka transportu, nasz towar zawsze jest w jakiś sposób narażony na ewentualne uszkodzenia bądź na całkowitą jego utratę, dlatego każda transportowana przesyłka powinna zostać ubezpieczona.