Jak uzyskać licencje na transport drogowy?

Chcesz się dowiedzieć, czym jest licencja transportowa i jak ją uzyskać? A może zastanawiasz się, ile kosztuje licencja na krajowy transport drogowy? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania, dlatego zapoznaj się z dalszą częścią artykułu.
Co to jest licencja na transport drogowy?

Licencja na krajowy transport drogowy to pozwolenie, o które musi starać się każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą opierającą się na przewozie rzeczy lub osób. Obowiązek ten reguluje ustawa o transporcie drogowym.
Natomiast, jeśli chcesz zajmować się również przewozem zagranicznym, konieczna będzie licencja na międzynarodowy transport drogowy. Aby ją uzyskać, wcześniej musisz złożyć wniosek o licencję wspólnotową.
Kiedy potrzebna jest licencja na transport drogowy?

Jak wspominaliśmy wcześniej, licencja na krajowy transport drogowy jest konieczna, jeśli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej chcesz przewozić rzeczy lub osoby w celu zarobkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której transport nie ma charakteru zarobkowego, polega np. na dowożeniu pracowników do zakładu znajdującego się w innej miejscowości. Ponadto zwolnione z posiadania pozwolenia są zespoły ratownictwa medycznego oraz usługi transportu sanitarnego.
Licencja na transport drogowy rzeczy lub osób może być wydana na okres od 2 do 50 lat, wniosek składa się w starostwie powiatowym. Aby móc się o nią ubiegać, przynajmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Od przewoźnika wymaga się także posiadania zdolności finansowej, czyli, w praktyce, zabezpieczenia w wysokości 9 tys. euro za pierwszy pojazd wykorzystywany do transportu oraz 5 tys. euro za każdy kolejny.
Licencji na transport drogowy nie otrzyma przedsiębiorca, który wcześniej był prawomocnie skazany za przestępstwa skarbowe lub przestępstwa przeciwko mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, czy warunkom pracy.
Licencja na transport drogowy w kilku krokach

Wniosek o licencję na transport drogowy składa się w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta właściwym ze względu na siedzibę działalności gospodarczej. Dokumenty, które należy dostarczyć, to wypełniony wniosek, zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy, kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika, wykaz pojazdów przeznaczonych do transportu i zarejestrowanych na firmę oraz dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia. Oprócz tego konieczne jest przedstawienie odpisu z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej, a także kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON oraz NIP.
Ile kosztuje licencja na transport drogowy?

Złożeniu wniosku o licencję na transport drogowy to koszt w wysokości od 700 do 1000 zł, przy czym jego wysokość zależy od tego, jakie jest okres ważności licencji oraz, czy dotyczy przewozu rzeczy, czy ludzi. Najmniej zapłacisz za licencję na przewóz osób na okres od 2 do 15 lat, natomiast najwięcej za licencję na przewóz rzeczy na okres od 30 do 50 lat.