Jak wybrać odpowiedni magazyn?

Niezmiernie rzadko zdarza się, że wyprodukowana rzecz od razu trafia na rynek zbytu. Zwykle wyroby składowane są najpierw w odpowiednich magazynach, a dopiero później rozwożone do jednej lub kilku lokalizacji. Aby przechowywanie gromadzonych dóbr materialnych było ekonomiczne, jak najbardziej korzystne, należy wybrać odpowiednie przestrzenie, w których dokonywane będzie magazynowanie. Na co należy zwrócić szczególną uwagę wybierając powierzchnie magazynowe?

Po pierwsze – trzeba określić jakiego rodzaju towar chcemy przechowywać – innych warunków wymagać będą artykuły spożywcze, innych chemia gospodarcza, a jeszcze inne wymogi magazynowe będą mieć np. meble. Miejsce do składowania powinno zapewnić produktom odpowiednią temperaturę i wilgotność pomieszczeń. Poza tym niezwykle ważne są gabaryty gromadzonych towarów, co ma bezpośredni wpływ na wymaganą powierzchnię składowania oraz na sposób ułożenia produktów w hali magazynu.

Kolejną istotną kwestią jest lokalizacja magazynów – muszą one znaleźć się możliwie najbliżej dostawcy, ale z drugiej strony – nie za daleko od odbiorców towarów. Pozwoli to znacznie zaoszczędzić na kosztach transportu.

Warto przemyśleć, jak długo będziemy chcieli korzystać z danego magazynu, od tego zależy bowiem, jakie warunki korzystania z magazyny będą dla nas najkorzystniejsze. W przypadku kilku tygodni składowania towaru optymalny będzie najem powierzchni magazynowej, natomiast jeśli towar będzie składowany dłużej, być może warto rozważyć opcję wydzierżawienia magazynu.

Same warunki przechowywania, stan budynków magazynowych – również mają ogromne znaczenie. Nowoczesne powierzchnie magazynowe są opcją bardziej kosztowną, ale znacznie podnoszą komfort obsługi takich magazynów, ułatwiają załadunek i rozładunek towarów, a także umożliwiają optymalne ich składowanie. Starsze przestrzenie do magazynowania są rozwiązaniem tańszym, ale mogą przyczynić się do powstania innych problemów, np. trudności technicznych przy załadunku, albo np. zwiększoną wilgotnością i możliwymi przeciekami w przypadku intensywnych opadów deszczu.

Każdorazowo przed podjęciem decyzji o konieczności magazynowania towarów, odpowiedzmy sobie na pytanie: w jakim celu składujemy przedmioty? Zdarza się bowiem tak, iż nie można dopasować wszystkich optymalnych warunków magazynowania. Wówczas należy wytyczyć sobie priorytety: dla kogoś ważniejsze będzie, aby towar był przechowywany w nowej przestrzeni magazynowej o najwyższych standardach (bo np. wie, że będzie składować towar w magazynie przez wiele miesięcy), dla kogoś innego najistotniejszą kwestią będzie lokalizacja magazynu. Jeśli nie jesteśmy pewni, jakiego dokonać wyboru, lub nie potrafimy odnaleźć odpowiednich magazynów w interesującym nas rejonie kraju lub świata, dobrze jest poprosić o pomoc profesjonalną firmę spedycyjną, która dobrze zna rynek powierzchni magazynowych.