Jakie działania obejmuje logistyka mebli?

Działania logistyczne nie ograniczają się jedynie do działań związanych z samym tylko transportem dóbr materialnych. Na cały proces logistyczny składać się może szereg różnorodnych czynności związanych tak z obsługą klienta, jak ze składowaniem, kontaktem z zakładami produkcyjnymi i obsługą zwrotów. Takie działania logistyczne są szczególnie przydatne w przypadku mebli.

Logistyka mebli jest zagadnieniem szczególnym – wymaga ona tyle samo stanowczości i zdecydowanego działania, co delikatności i dbałości o powierzony towar. Meble to towar bardzo specyficzny: z jednej strony dość duży gabarytowo i trudny do transportowania ze względu na nieregularne kształty, z drugiej strony – niezwykle delikatny.

Już sama kwestia transportu mebli jest niezwykle złożona i skomplikowana. Każde najmniejsze uderzenie trwale odciśnie piętno na meblu, trzeba więc dołożyć wszelkich starań, by odpowiednio zabezpieczyć produkt podczas transportu. Istotny jest sposób pakowania mebli, ale też odpowiednie rozmieszczenie ładunku w pojeździe i umocowanie go, chroniące przed przemieszczaniem się mebli w czasie transportu.

Meble to produkt wyjątkowy. Popyt na nie jest dość nieregularny, trudno przewidzieć, który wyrób będzie częściej kupowany w określonym czasie, bowiem kanapy, stoły i szafy to nie są produkty pierwszej potrzeby, nabywane przez nas każdego dnia, ale też nie są to produkty sezonowe, kupowane np. tylko latem. Wyjątek stanowić mogą meble ogrodowe, jest jednak mnóstwo wyrobów meblarskich, których popyt nie daje się jasno i jednoznacznie sklasyfikować.

Między innymi właśnie dlatego niezwykle ważne jest, aby profesjonalna, złożona logistyka mebli obsługiwała wiele obszarów związanych z produkcją, dystrybucją i sprzedażą. Na każdym etapie bowiem niezwykle istotne jest odpowiednie przewożenie, przechowywanie i dostarczanie towaru. Najpierw meble trzeba przetransportować z miejsca, w którym zostały wytworzone do magazynów. Następnie konieczne jest zaplanowanie wysyłki i – co z tym związane – rozładunku towarów w poszczególnych magazynach producenckich lub sklepowych. Trzeba także uwzględnić konieczność transportowania ewentualnych zwrotów, towarów objętych gwarancją i wymagających naprawy oraz transport części.

Istotną kwestią związaną z transportem mebli jest podjęcie decyzji, czy meble będą przewożone w całości, zmontowane, czy też w częściach. Oczywiście przewożenie części usprawnia ręczny załadunek i rozładunek, przyczynia się też do ekonomiczności transportu, bowiem złożone, jednakowe, płaskie części łatwiej poukładać i można ich więcej zmieścić w pojedynczym transporcie, jednakże trzeba wziąć pod uwagę kwestię ewentualnego późniejszego montażu, co może być kłopotliwe. Jeśli przewozimy meble zmontowane, należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszelkich części ruchomych, czyli np. szuflad, drzwiczek, wysuwanych koszy.

Warto jeszcze zaznaczyć, że logistyka mebli jest związana nie tylko z obsługą transportową i okołotransportową gotowych wyrobów meblarskich. Może się ona odnosić także do dostarczania materiałów, z których meble będą wytwarzane.