Jakie wydawane są zezwolenia na transport ponadgabarytowy? Kategorie zezwoleń

Transport ponadgabarytowy to specjalistyczna działalność, która wymaga starannej organizacji i przestrzegania przepisów. W Polsce, aby przewozić ładunki o niestandardowych wymiarach, konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jakie kategorie zezwoleń na transport ponadgabarytowy są wydawane, uwzględniając wymogi związane z tymi specyficznymi operacjami transportowymi.

Zezwolenie na transport ponadgabarytowy I klasy

Zezwolenie na transport ponadgabarytowy I klasy w Polsce jest wydawane przez Starostę i dotyczy przewozu na drogach publicznych, z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad. To zezwolenie przeznaczone jest dla kierowców pojazdów, których między innymi szerokość nie może przekraczać 3,5 metra. Zezwolenie to jest zasadnicze dla przewoźników realizujących transport towarów, które choć nienormatywne, nie przekraczają ogólnie przyjętych standardów aż tak bardzo.

Zezwolenie na transport ponadgabarytowy II klasy

Zezwolenie na transport ponadgabarytowy II klasy w Polsce, również wydawane przez Starostę, a przeznaczone jest ono dla przewoźników, którzy planują transport na drogach publicznych, a przewożone ładunki znacznie wykraczają poza ogólny standard. Zezwolenie to dotyczy pojazdów o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej zgodnych z normami, z szerokością nieprzekraczającą 3,2 metra. W przypadku długości zezwolenie umożliwia przejazd pojedynczych pojazdów o długości do 15 metrów i zespołów pojazdów do 23 metrów, przy wysokości nie większej niż 4,3 metra. Jest to zatem opcja dla transportu wymagającego większej precyzji w planowaniu i zastosowaniu odpowiedniej floty.

Zezwolenie na transport ponadgabarytowy III klasy

Zezwolenie na transport ponadgabarytowy III klasy, wydawane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, jest przeznaczone dla transportów na drogach krajowych. W tej kategorii pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące masy całkowitej i nacisków osi, z szerokością do 3,4 metra. Zezwolenie III klasy zezwala na przewóz pojedynczych pojazdów o długości do 15 metrów oraz zespołów pojazdów do 23 metrów, oraz zespołów o skrętnych osiach do 30 metrów długości, przy maksymalnej wysokości 4,3 m. Jest to zatem zezwolenie niezbędne dla bardzo wymagających transportów, które często przejeżdżają po głównych arteriach komunikacyjnych kraju.

Jak więc widać, w Polsce istnieje kilka kategorii zezwoleń na transport ponadgabarytowy, które są dostosowane do różnych potrzeb i typu prac. Zezwolenia kategorii I i II, wydawane przez Starostę, określają zasady transportu na drogach publicznych z ograniczeniami dotyczącymi wymiarów pojazdów. Kategoria III, podlegająca pod Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, obejmuje transporty na drogach krajowych. Warto pamiętać, że choć podobne, decyzje te uprawniają do podejmowania prac o znacznie różnym poziomie zagrożenia.