Kiedy potrzebna jest licencja na transport drogowy?

Aby przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem osób lub rzeczy mogły działać legalnie, muszą posiadać odpowiednie pozwolenia. Jednym z nich jest licencja na transport drogowy. Kiedy jest ona potrzebna i w jaki sposób można ją zdobyć? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje związane z tym tematem.

Kiedy wymagana jest licencja na transport drogowy?

W wielu krajach, w tym w Polsce, licencja na transport drogowy jest wymagana dla przedsiębiorców zajmujących się zawodowym przewozem rzeczy lub osób drogą lądową. Obowiązują różne licencje w zależności od rodzaju transportu. Dla krajowego transportu drogowego, konieczne jest posiadanie odpowiedniej licencji, która różni się w zależności od rodzaju przewożonych towarów i używanych pojazdów​. Takie pozwolenie jest wymagane dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. ​Ponadto przewoźnicy zamierzający świadczyć usługi transportu drogowego na skalę międzynarodową muszą uzyskać licencję wspólnotową, która wymaga spełnienia dodatkowych warunków określonych w rozporządzeniach unijnych​.

Specjalna licencja jest wymagana także w przypadku przedsiębiorców oferujących usługi przewozu osób. Obejmuje to różne formy transportu, w tym autobusy oraz mniejsze pojazdy przeznaczone do przewozu pasażerów​.

Jak zdobyć licencję na transport drogowy?

Uzyskanie licencji wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków, w tym dotyczących zdolności finansowej i zawodowej przedsiębiorcy, a także posiadania odpowiednich pojazdów spełniających normy techniczne i eksploatacyjne. Każdy rodzaj licencji może wiązać się z różnymi wymogami i procedurami aplikacyjnymi, dlatego niejednokrotnie konieczna jest konsultacja z instytucjami nadzorującymi transport drogowy w Polsce, aby uzyskać szczegółowe informacje i upewnić się, że wszystkie wymogi są spełnione.

Jak już wspomnieliśmy, aby zdobyć licencję na transport drogowy w Polsce, musisz spełnić kilka warunków i przejść przez określony proces aplikacyjny. Proces ten różni się w zależności od tego, czy interesuje Cię świadczenie usług w kraju, czy za granicą, oraz od rodzaju transportu (osób czy towarów). Dla krajowych przewoźników, niezbędne dokumenty to:

    • wniosek o wydanie licencji na transport krajowy składany w starostwie powiatowym właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa,
    • załączenie do wniosku kopii certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
    • dokumenty potwierdzające zdolność finansową przedsiębiorstwa, na przykład gwarancja bankowa lub ubezpieczenie,
    • zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz zatrudnionych kierowców.

Czy możliwe jest cofnięcie licencji na transport drogowy?

Warto również pamiętać, że licencje na transport drogowy są wydawane na określony czas i mogą być cofnięte w przypadku naruszenia warunków licencji, takich jak skazanie za określone przestępstwa, utrata dobrej reputacji czy nierozpoczęcie działalności w ciągu 6 miesięcy od uzyskania licencji.

Jeśli szukasz godnej zaufania firmy świadczącej usługi transportowe, to skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy takie rozwiązanie, które będzie odpowiadało Twoim potrzebom.