Kiedy zdecydować się na lotnicze środki transportu?

Rozwój transportu powoduje, iż w dzisiejszych czasach coraz trudniej zdecydować się na konkretną jego gałąź. Przy wyborze środków transportu posiadanego towaru należy rozważyć wszystkie zalety i wady takiego sposobu przewozu ładunku. Trzeba także odpowiedzieć sobie na pytanie: co jest dla mnie najistotniejsze w kwestii całego procesu transportowego?

Transport lotniczy jest zdecydowanie dobrym rozwiązaniem w chwili, gdy zależy nam na możliwie szybkim przetransportowaniu towaru do znacznie oddalonego miejsca docelowego. Co prawda, koszty transportu lotniczego są wciąż dość wysokie, biorąc jednak pod uwagę fakt, iż czas transportu zostanie skrócony do minimum, a transport drogowy wiąże się obecnie z wciąż rosnącymi kosztami paliwa i nierzadko złymi warunkami na drogach, warto rozważyć takie rozwiązanie.

Wybór transportu lotniczego ma uzasadnienie w przypadku średnich gabarytowo i wagowo przesyłek. Pamiętajmy, iż samoloty mają ograniczone możliwości załadunku, jeśli więc planujemy przewozić duże i ciężkie przedmioty, powinniśmy raczej skupić się na transporcie samochodowym lub kolejowym.

Zanim zdecydujemy, iż przy transporcie towaru będziemy korzystać z powietrznych dróg, trzeba upewnić się, że kraj, do którego chcemy wysłać ładunek, dysponuje dobrze rozwiniętym transportem lotniczym. W przypadku tego sposobu przewożenia towaru stopień przygotowania miejsca docelowego jest równie istotny jak stopień przygotowania miejsca, z którego wysyłany jest towar. Co z tego, że łatwo nam będzie znaleźć lotnisko, na które bez trudu dostarczymy nasz towar, skoro samolot nie będzie mógł wylądować w żadnym sensownym punkcie w miejscu docelowym? A pamiętajmy, iż skorzystanie z transportu lotniczego wiąże się z dodatkową organizacją transportu drogowego, bowiem jakoś trzeba dostarczyć ładunek do samolotu, a następnie – z samolotu dowieźć go do miejsca docelowego. Jeśli odległość od lądowiska będzie zbyt duża do magazynów, do których ostatecznie ma trafić przesyłany towar, inwestycja w transport lotniczy przestanie być opłacalna, bo dodatkowy transport samochodowy na długiej trasie znacznie podniesie koszty i wydłuży czas transportu.

I wreszcie – nie powinniśmy się decydować na lotnicze środki transportu, jeśli z jakiegoś powodu musimy przestrzegać ściśle ustalonego terminu transportu. Aura bywa kapryśna i zaskakująca, a transport lotniczy ma to do siebie, iż jego sprawne funkcjonowanie w ogromnym stopniu uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Jeśli więc nie możemy pozwolić sobie na kilkugodzinne, a czasem wręcz kilkudniowe opóźnienie w dostarczeniu towaru do miejsca docelowego, odrzućmy pomysł korzystania z powietrznej drogi transportu załadunku.