Kto wydaje zezwolenie na transport ponadgabarytowy?

Przewozy towarów ponadnormatywnych może i robią wrażenie na drodze, ale aby widowisko tego rodzaju mogło się odbyć, konieczna jest zgoda odpowiednich organów administracyjnych. Zastanawiasz się więc, kto wydaje zezwolenie na transport ponadgabarytowy? Poniżej przedstawiamy najważniejsze związane z tym zagadnieniem informacje. Zapraszamy do lektury!

Kto wydaje zezwolenie na transport ponadgabarytowy?

Zezwolenie na transport ponadgabarytowy w Polsce jest wydawane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proces uzyskania tego zezwolenia jest skomplikowany i wymaga szczegółowego planowania. Oprócz zezwolenia od GDDKiA mogą być wymagane inne zgody, na przykład na zamknięcie drogi czy przewóz materiałów niebezpiecznych.

Czy prezydent miasta może wydać zgodę na transport ponadgabarytowy?

Prezydent miasta na prawach powiatu ma uprawnienia do wydania zezwolenia na transport ponadgabarytowy, ale tylko w określonych warunkach. Może to zrobić, gdy trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego przebiega w granicach administracyjnych danego miasta i nie dotyczy dróg ekspresowych ani autostrad.

Jakie są kategorie zezwoleń na transport ponadgabarytowy?

Zezwolenia na transport ponadgabarytowy w Polsce są klasyfikowane w kilka kategorii, które różnią się w zależności od parametrów pojazdu nienormatywnego i rodzaju dróg, po których będzie się poruszał. Kategoria I, wydawana przez starostę, dotyczy pojazdów o określonych parametrach, w tym naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej, szerokości, długości i wysokości, które nie przekraczają dopuszczalnych norm i są przeznaczone do poruszania się po drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Kategoria II, wydawana przez starostę i naczelnika urzędu celno-skarbowego, dotyczy transportu na drogach publicznych. Kategorie III, IV wydawane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, mają bardziej szczegółowe wymagania dotyczące masy, szerokości, długości i wysokości pojazdów. Kategoria V może być wydana również przez prezydenta miasta na prawach powiatu, jeżeli trasa przejazdu znajduje się w granicach administracyjnych tego miasta i nie dotyczy dróg ekspresowych ani autostrad.

Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na transport ponadgabarytowy?

Wniosek o zezwolenie na transport ponadgabarytowy w Polsce, w przypadkach, gdy wymaga on pozwolenia kategorii I lub II, należy składać do starosty odpowiedniego powiatu. Natomiast dla zezwoleń kategorii III, IV, i V odpowiedzialnym organem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego wniosek można złożyć w jednym z jego oddziałów regionalnych. Ważne jest, aby wniosek zawierał wszystkie niezbędne informacje i dokumenty, a także dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Jak więc widzisz, ostateczną decyzję odnośnie do transportów ponadgabarytowych podejmuje przeważnie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Myślisz, że to przydatna informacja? Jeśli tak, prześlij ten artykuł dalej!