Możliwe sposoby transportu kontenerów

Kontenery są chętnie wykorzystywane w transporcie, głównie ze względu na swą uniwersalność, a także dlatego, że są wytrzymałe, odporne na warunki otoczenia. Dzięki ich zuniwersalizowanym wymiarom możliwy jest transport różnymi drogami i środkami (tzw. transport intermodalny), z pominięciem żmudnych prac związanych z przeładunkiem towaru – przenosi się całe kontenery z jednego przystosowanego środka transportu na drugi. Kontenery przewożone są statkami, a także drogą lądową: za pomocą pojazdów samochodowych lub w transporcie kolejowym – specjalnymi wagonami w pociągach towarowych.

W transporcie morskim najpopularniejsze rodzaje statków, którymi przewozi się kontenery, to kontenerowce oraz semikontenerowce. Te pierwsze są statkami typowo towarowymi, służą wyłącznie do przewożenia ładunków w kontenerach, natomiast semikontenerowce nastawione są nie tylko na transport kontenerów. W tradycyjnych kontenerowcach załadunek i rozładunek kontenerów odbywa się w ruchu pionowym, statki, które umożliwiają załadunek poziomy to tzw. rorowce.
Duże, ładowne kontenerowce nie obsługują wszystkich portów, ponieważ byłoby to rozwiązanie zupełnie nieekonomiczne. Zawijają one tylko do kilku największych, najważniejszych portów na danym kontynencie. Nie oznacza to jednak, że transport kontenerów z innych obszarów jest niemożliwy – mniejsze kontenery zwane fiderami dostarczają ładunek na większe statki towarowe. Statki wyposażone są w specjalne systemy przeładunku, umożliwiające przekazanie kontenerów.

Samochody to nieodzowny środek transportu w przypadku transportu morskiego – ponieważ towar dostarczony do portu zawsze jedzie gdzieś dalej – albo też zupełnie samodzielna metoda transportu kontenerów. Transport samochodowy ma tę przewagę nad transportem kolejowym i frachtem morskim, że możliwe drogi jego poruszania się są niemal nieograniczone, samochód wszędzie dotrze, niezależnie od obecności szlaków morskich, czy dróg wytyczonych za pomocą torów. W przypadku transportu drogowego, powszechnie stosowanym do przewożenia kontenerów zestawem jest ciągnik siodłowy wraz z naczepą podkontenerową. Naczepa ta to nic innego jak stalowa rama, stanowiąca formę, do której wkłada się kontener.

Trzecią metodą transprotowania kontenerów jest transport kolejowy. Tu wykorzystuje się specjalne wagony kontenerowe, a także specjalne wagony przyjmujące formę platformy. Tak, jak w przypadku samochodowego transportu kontenerów, główną rolę przy podtrzymywaniu kontenerów pełnią metalowe rusztowania.

To właśnie dzięki uniwersalnym wymiarom kontenerów możliwa jest budowa statków, samochodów i wagonów, posiadających takie rusztowania, do których kontener zawsze będzie pasować. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwia cały proces logistyczny i spedycyjny, ale też wymaga mniejszego wysiłku ludzi zatrudnionych przy załadunku, przeładunku i rozładunku oraz znacznie usprawnia proces transportu i umożliwia szybkie dostarczenie towaru do miejsca docelowego.