Po co magazynować towary?

Magazynowanie towarów to zagadnienie, z którym styka się na co dzień większość zarówno dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. W przypadku wielu firm o wiele lepszym rozwiązaniem, niż kupno, czy budowa własnej przestrzeni magazynowej, jest wynajem. Zdecydowanie ułatwia to rezygnację z usług magazynowania, czy przeniesienie się do innej lokalizacji.

Magazynowanie rozumiane jest jako zbiór czynności prowadzących do gromadzenia i składowania zapasów przedmiotów materialnych, a następnie – z przekazywaniem ich odbiorcom. Konieczność przechowywania dóbr materialnych w magazynach wynika z faktu, iż produkcja znacznie wyprzedza popyt.

Każdy produkt wymaga odmiennych zasad przechowywania. Inne warunki magazynowania będą optymalne dla żywności, inne dla trwałych produktów, jak np. urządzenia elektroniczne, czy zabawki.

Powierzchnie magazynowe różnią się obecnie nie tylko standardem i powierzchnią, ale także stopniem dostosowania do potrzeb klienta. Czasem firma wynajmuje całą powierzchnię magazynową, czasem jednak wystarczy jej pewien obszar hali magazynowej – zawsze należy szukać możliwie najbardziej ekonomicznych rozwiązań i spróbować wynegocjować najlepsze warunki. Powierzchnie magazynowe są dostępne albo w formie pojedynczych budynków-magazynów, albo w tzw. parkach magazynowych, gdzie na dużym obszarze skupione są wielkie hale magazynowe, wynajmowane różnym firmom wedle ich potrzeb. Każde z tych rozwiązań ma wiele zalet. Parki magazynowe mają lepiej rozwinięte zaplecze obsługi i całą infrastrukturę związaną z szeroko pojmowanym magazynowaniem, tzn. odpowiednie maszyny i urządzenia ułatwiające załadunek, rozładunek, pakowanie i skanowanie towarów, oraz wykwalifikowanych pracowników obsługujących hale magazynowe. Pojedynczy magazyn z kolei umożliwia samodzielny dobór elementów, składających się na zaplecze magazynowania, daje większą swobodę w tym zakresie.

Niezależnie do rodzaju wybranego magazynu koniecznie należy podkreślić sens magazynowania, a więc przechowywanie produktów do czasu aż z miejsca A będą mogły trafić do miejsca B. W związku z tym, iż magazynowanie jest nierozerwalnie splecione z czynnościami transportowymi, należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację przestrzeni magazynowej. Musi ona umożliwiać albo szybkie dotarcie z miejsca produkcji – jeśli zamierzamy w przyszłości korzystać z tego samego magazynu i dowozić do niego kolejne produkty – albo ułatwiać transport do miejsca docelowego – jeśli towary wysyłane będą zawsze w te same miejsca na świecie, albo jeśli magazyny będą tak zlokalizowane, iż stanowić będą świetną bazę wypadową dla transportu z dowolną lokalizacją docelową.

Pamiętajmy, że proces magazynowania towarów ma na celu usprawnić transport i uczynić cały proces spedycyjno-logistyczny możliwie najbardziej ekonomicznym. Dlatego też pzestrzeń magazynowa powinna być wybierana zgodnie z potrzebami – nie należy sugerować się tylko i wyłącznie ceną wynajmu powierzchni magazynowej, trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników, jak np. potrzebną powierzchnię, wymogi fizyczne i chemiczne dla przechowywania towaru danego rodzaju, długość składowania towarów w magazynie.