Regulacje, zezwolenia, opłaty, czyli co musisz wiedzieć o transporcie ponadgabarytowym

Jakie regulacje dotyczą transportu ponadgabarytowego i czy kierowcy muszą mieć specjalne uprawniania, aby realizować tego typu przejazdy? Ile kosztuje uzyskanie zezwoleń na transport nienormatywny? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule.

Jakie zezwolenia są potrzebne do transportu ponadgabarytowego?

Przewóz ładunków nienormatywnych w Polsce wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń, które najczęściej zależą od wymiarów i ciężaru pojazdu, a także pokonywanej trasy. W zależności od specyfiki przewozu i dróg, po których będzie się odbywał transport ponadgabarytowy, zezwolenia są wydawane przez różne instytucje.

Kategoria I

Dotyczy transportu na drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwolenie to wydaje Starosta. Obejmuje ono pojazdy, których wymiary i masa nie przekraczają standardowych dopuszczalnych norm, a szerokość nie jest większa niż 3,5 metra.

Kategoria II

Zezwolenia kategorii II również są wydawane przez Starostę na drogi publiczne. Dotyczą one pojazdów o szerokości nie większej niż 3,2 metra, długości do 15 metrów dla pojedynczych pojazdów lub do 23 metrów dla zespołu pojazdów, i wysokości nieprzekraczającej 4,3 metra. Masa całkowita i naciski na osie nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości dla dróg.

Kategoria III

Kategoria III jest przeznaczona dla transportu na drogach krajowych i wydawana przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wymagania te dotyczą pojazdów o szerokości nieprzekraczającej 3,4 metra i długości 15 m, natomiast dla zespołu pojazdów wartości te wynoszą 23 m, dla tych ze skrętnymi osiami 30 m i wysokości nie większej niż 4,3 metra.

Kategoria IV

Obejmuje transport na wszystkich drogach publicznych, również wydawane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Szerokość dozwolona zależy od typu drogi – do 3,4 metra dla jednojezdniowej i do 4 metrów dla dwujezdniowej klasy A i S. Ograniczenia dotyczą również długości i wysokości, podobnie jak w kategorii III, z dodatkowym warunkiem, że masa całkowita nie może przekraczać 60 ton.

Kategoria V

Przeznaczona jest dla transportu o wymiarach i masie przekraczających normy określone w kategoriach I-IV na wyznaczone trasy. Zezwolenia w tej kategorii są wydawane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w przypadku, gdy trasa przebiega całkowicie w granicach miasta na prawach powiatu i nie przebiega przez drogi ekspresowe lub autostrady, zezwolenie może wydać prezydent miasta.

Wnioski o zezwolenie należy składać odpowiednio wcześniej, gdyż czas oczekiwania na ich może różnić się w zależności od kategorii – od 3 dni dla kategorii I-IV do 14-30 dni dla kategorii V.

Ile kosztuje zezwolenie na transport ponadgabarytowy?

Przed otrzymaniem zezwolenia, przewoźnik musi również uiścić opłatę, której wysokość jest adekwatna do kategorii zezwolenia i okresu jego ważności, który maksymalnie może wynosić 24 miesiące. Poniżej przedstawiamy, ile kosztuje transport ponadgabarytowy:

typ kategorii

okres ważności zezwolenia

wysokość opłaty

kategoria I

rok

100 zł

kategoria II

miesiąc

200 zł

6 miesięcy

400 zł

12 miesięcy

1 200 zł

24 miesiące

2 000 zł

kategoria III

miesiąc

500 zł

6 miesięcy

1 000 zł

12 miesięcy

2 000 zł

24 miesiące

3 000 zł

kategoria IV

miesiąc

800 zł

6 miesięcy

1 600 zł

12 miesięcy

3 200 zł

24 miesiące

4 800 zł

kategoria V

14 dni – w przypadku zezwolenia na jednokrotny przejazd

500 zł

30 dni – w przypadku wielokrotnego przejazdu

opłata jest ustalana proporcjonalnie do liczby przejazdów

Uprawnienia kierowcy do transportu ponadgabarytowego

Kierowcy przeprowadzający transport ponadgabarytowy nie są zobowiązani do posiadania specjalnych uprawnień. Wymagane jest, aby mieli oni ważne badania lekarskie i świadectwo kwalifikacji zawodowej, co potwierdza wpis kodu 95 do prawa jazdy. Ze względu na specyfikę transportu nienormatywnego warto jednak zadbać o odpowiednią selekcję kierowców do tego typu zadań. Doświadczenie i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach drogowych są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu transportu.

Kiedy jest potrzebny pilot przy transporcie ponadgabarytowym?

W przypadku transportu ponadgabarytowego istnieją określone warunki, przy których wymagane jest pilotowanie pojazdu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Pojedynczy pojazd pilotujący jest wymagany, gdy wymiary lub masa transportowanego ładunku przekraczają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

  • długość przekracza 23 metry,
  • szerokość przekracza 3,2 metra,
  • wysokość przekracza 4,5 metra,
  • masa całkowita przekracza 60 ton.

Natomiast dwa pojazdy pilotujące są konieczne, jeśli pojazd (lub zespół pojazdów) przewożący ładunek przekracza przynajmniej jeden z poniższych parametrów:

  • długość przekracza 30 metrów,
  • szerokość przekracza 3,6 metra,
  • wysokość przekracza 4,7 metra,
  • masa całkowita przekracza 80 ton.

Osoba pełniąca funkcję pilota musi posiadać odpowiednie szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym zorganizowane przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Pojazdy używane do pilotowania, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony (z wyjątkiem motocykli), powinny być wyposażone w żółte światła błyskowe, tablicę znakującą, środki łączności z pilotowanym pojazdem i urządzenia nagłaśniające. Pilot ma prawo wydawać polecenia uczestnikom ruchu, a w sytuacji powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa lub utrudnienia w ruchu ma obowiązek podjęcia decyzji o zatrzymaniu transportu.

Transport ładunków ponadgabarytowych jest jednym z najbardziej wymagających rodzajów przewozów. Ze względu na bezpieczeństwo zazwyczaj tego typu działania odbywają się w nocy, aby nie stwarzać utrudnień w ruchu drogowym. Zachęcamy do podzielenia się tym artykułem z przedsiębiorcami, którzy potrzebują przewieźć ładunek o niestandardowych wymiarach.