Specyfika spedycji międzynarodowej

Spedycja to wciąż rozwijająca się gałąź branży TSL. Jest istotna z punktu widzenia osób, chcących przetransportować towar z miejsca A do miejsca B, bowiem pozwala znacznie ograniczyć czas i koszty transportu oraz sprawić, iż cała akcja transportowa przebiegać będzie sprawnie i bezproblemowo. W zwięzłej definicji spedycję określa się jako działalność wykonywaną przez firmy przewozowe, polegającą na zorganizowaniu przewozu i dostawy towarów.

Szczególną gałęzią działań spedycyjnych jest spedycja międzynarodowa, z dobrodziejstw której korzystają przede wszystkim przedstawiciele handlu międzynarodowego. Co prawda, w dzisiejszych czasach nieco zatarła się granica pomiędzy spedycją krajową i międzynarodową – co wynika głównie z otwarcia granic na obszarze Unii Europejskiej – wciąż jednak spedycja międzynarodowa odgrywa szczególną rolę w przypadku transportu z i do państw, które nie przynależą do UE.

Przedsiębiorstwa zajmujące się spedycją międzynarodową najczęściej opierają swoją działalność na świadczeniu usług pośredniczących pomiędzy firmami transportowymi, zajmującymi się importem lub eksportem a firmami transportowymi innego rodzaju.

Proces spedycji międzynarodowej jest procesem niezwykle złożonym i skomplikowanym, a ilość zadań, stawianych przed spedytorem wymaga od niego profesjonalizmu i pełnego zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków. Spedytor bowiem nie tylko odpowiedzialny jest za zorganizowanie samego transportu towarów, jego praca polega także na udzielaniu fachowych porad z zakresu procesów spedycyjnych, wyborze odpowiednich środków transportu, sporządzaniu wymaganej dokumentacji transportowej, zawieraniu umów o przewóz. W przypadku spedycji międzynarodowej już sama liczba wymaganych zaświadczeń, umów i innych dokumentów jest wręcz porażająca i z pewnością bez pomocy fachowca w dziedzinie spedycji, wiele osób nie poradziłoby sobie z organizacją transportu międzynarodowego.

Proces transportowy, nad którym pieczę sprawuje firma spedycyjna, powinien charakteryzować się możliwie krótkim czasem trwania czynności transportowych, bezpieczeństwem, wzorową koordynacją na wszystkich etapach transportu przesyłki, bezpieczeństwem. Firma zajmująca się spedycją międzynarodową z pewnością nie dopuści do sytuacji, w której okazuje się, iż możliwości techniczne i eksploatacyjne poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie transportowym znacząco od siebie odbiegają, uniemożliwiając sprawne i bezpieczne przetransportowanie towarów.