Spedycja międzynarodowa we Wrocławiu a VAT

Każda firma zmaga się od czasu do czasu z kwestiami prawnymi, które nierzadko potrafią wymknąć się spod kontroli. Wszelkie zawiłości podatkowe i księgowe, zgodne z często zmieniającymi się kodeksami są trudne do śledzenia i każdorazowego wprowadzania w życie. Aby jednak sprostać wymogom polskiego prawa, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do ich przestrzegania. To samo tyczy się także działalności związanych ze spedycją międzynarodową we Wrocławiu. Jak zatem wygląda w tym przypadku kwestia podatku VAT? Co zmienia się, gdy usługę tę zleca firma, rezydująca w Polsce, a na co trzeba zwrócić uwagę, gdy jest to przedsiębiorstwo, mające swą siedzibę poza granicami kraju?

Przed rokiem 2010 usługi spedycji z Polski za granicę, zza granicy do Polski, pomiędzy dwoma obcymi państwami lub w obrębie kraju, lecz będące częścią transportu międzynarodowego były dzielone na różne odcinki trasy – krajowe i zagraniczne, oraz w ten właśnie sposób dokumentowane w wystawianej fakturze. Odcinek krajowy obowiązywało opodatkowanie w wysokości stawki 0% i wykazywany był on w deklaracji VAT-7 w rubryce 22. Odcinek zagraniczny, zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i krajów trzecich, nie podlegał opodatkowaniu i wpisywano go do tej samej deklaracji w pozycji 21.

Od 1 stycznia 2010 roku zmieniły się jednak zasady, dotyczące ustalania miejsca wykonywania usług. Miejscem świadczenia usług międzynarodowej spedycji i transportu jest zatem siedziba lub stałe miejsce zamieszkania podatnika, który jest w tym momencie usługobiorcą. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia firmy podatnika, które jest inne niż jego siedziba czy stałe miejsce zamieszkania. Wtedy miejscem świadczenia danych usług staje się właśnie siedziba, w której podatnik prowadzi działalność.

Wnioskiem płynącym z powyższych ustaleń jest założenie, że firmy krajowe, należące do podatników mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski rozliczane są według stawki podatkowej, obowiązującej na terenie naszego kraju, tj. 0%, bez względu na wykonywaną trasę. Usługi te wykazywane są w całości w deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D pod pozycją 23.

Miejsce świadczenia usług dla firm zagranicznych, należących do podatników, mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski, niezależnie od trasy, jaką obejmuje spedycja i transport, znajduje się poza naszym krajem. Oznacza to, że usługi te nie podlegają w całości opodatkowaniu VAT w Polsce. Dokumentuje się je zazwyczaj fakturami uproszczonymi – są to faktury bez stawki lub ze stawką NP (nie podlega), bez kwoty podatku i bez kwoty należności razem z podatkiem. Tego typu usługi wykazuje się w deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D w pozycji 21. W sytuacji, kiedy są one świadczone na rzecz firm, należących do podatników, rezydujących na terenie Unii Europejskiej wpisać je również należy w punkcie 22, a także w pozycji podsumowującej deklaracji VAT-EU.