Środki transportu morskiego

Transport drogą wodną to rozwiązanie wygodne w przypadku konieczności przewiezienia dużej ilości ładunku za jednym razem. Ładowność statków umożliwia bowiem transport przesyłek ciężkich i dużych. W Polsce żegluga jest dobrze rozwinięta, zarówno w zakresie żeglugi morskiej, jak i śródlądowej oraz przybrzeżnej.  Dzięki temu, iż kraj nasz posiada dostęp do wielu zbiorników wodnych, transport wodny jest wciąż rozwijającą się gałęzią w zakresie usług przewozowych. Główne porty morskie, wokół których toczy się życie polskiego transportu morskiego, zlokalizowane są w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Kołobrzegu, Świnoujściu i Policach. Porty rzeczne z kolei skupiają się przede wszystkim w obszarach rzeki Odry. Dobrze rozwinięty jest także transport mieszany, morsko-rzeczny.

Transport morski to określenie nazywające przewożenie towarów pomiędzy portami morskimi. Wyróżniamy transport morski krajowy, przybrzeżny i międzynarodowy. Choć przewożenie towarów drogą morską jest procesem dość długim, wiele osób korzysta z tego rozwiązania, przede wszystkim ze względu na stosunkowo niskie ceny usług transportowych oraz możliwość przewożenia różnorodnych towarów w dużej ilości.

Wraz z rozwojem transportu morskiego rozwijały się środki do tego typu transportu. Obecnie rozróżniamy wiele rodzajów statków, przystosowanych do przewożenia określonych towarów:

statki pasażerskie – przeznaczone są do przewożenia ludzi. Obecnie przystosowuje się je tak, by spełniały wszelkie możliwe normy kojarzone z luksusem. Na statkach pasażerskich przeznaczonych do długich rejsów znajdziemy dziś basen, kawiarnię, restaurację, siłownię, czy mini pole golfowe;
kontenerowce – to typowe statki transportujące towary. Przewożone przedmioty znajdują się w specjalnych kontenerach. Wyróżniamy tutaj podgrupę statków, zaopatrzonych w kontenery chłodnicze, przeznaczone do przewożenia żywności;
gazowce – to statki dostosowane do przewożenia gazu w różnej jego postaci;
masowce – służą do przewożenia towarów, które nie są dodatkowo opakowane – wsypuje się je bezpośrednio do ładowni statku. Umożliwia to przewiezienie jeszcze większej ilości towaru za jednym razem, bowiem odchodzi waga samych opakowań;
tankowce – przewożące różnego rodzaju substancje chemiczne, zwłaszcza te związane z przemysłem naftowym – w ich przypadku występuje największe niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego;
drobnicowce – to statki dostosowane do przewożenia towarów drobnicowych, czyli pojedynczych towarów popakowanych np. w beczki, czy skrzynie.