Transport drogowy - czyli co?

Transport drogowy to rodzaj transportu, polegający na przewożeniu osób lub towarów za pośrednictwem kołowych środków transportu po drogach lądowych. Jest najczęściej wybieranym sposobem transportu, głównie ze względu na wysoko rozwiniętą sieć dróg transportowych oraz możliwość bezpośredniego dostarczenia towarów lub pasażerów do miejsca docelowego. Już w czasach starożytnych był uznawany za najlepszy sposób transportu – w zamierzchłych czasach stawiano na rozwój dróg, także tych o utwardzonej nawierzchni.

Transport drogowy dzieli się ze względu na swój zasięg na transport międzynarodowy oraz transport krajowy. Tranzyt to z kolei określenie nazywające przewóz ludzi lub towarów przez terytorium danego kraju. Nie należy mylić tranzytu z miejscem docelowym, bowiem w przypadku tranzytu mamy do czynienia jedynie z przejazdem przez jakiś kraj, leżący pomiędzy państwem A (miejsce, z którego następuje transport) a państwem B (kraj docelowy).

Ze względu na to, iż transport drogowy to pojęcie obejmujące swym zasięgiem zarówno przewożenie towarów, jak i transport ludzi, wyróżnić można dwojakie środki transportu drogowego. Pierwszy rodzaj to środki transportu przeznaczone do przewozu osób, drugi – do przewozu ładunków. Istnieje jeszcze trzeci, specyficzny rodzaj pojazdów, które są przystosowane zarówno do transportu ludzi, jak i przedmiotów. Są to tzw. samochody towarowo-osobowe.

Wśród środków transportu przeznaczonych do przewożenia towarów, najpopularniejszymi są samochody dostawcze i ciężarowe oraz ciągniki.

W transporcie drogowym największe znaczenie ma transport samochodowy – obsługuje on ponad 85% przewozów ładunków drogą lądową. Niestety, wraz z rozwojem handlu samochodami używanymi, nastąpił wzrost wieku pojazdów, używanych w Polsce do transportu drogowego. Przeważająca część firm transportowych dysponuje pojazdami, które mają ponad 5 lat. Taki stan rzeczy wpływa niekorzystnie nie tylko na ekonomiczność transportu, ale także – na stan środowiska naturalnego i bezpieczeństwo na polskich drogach.

Na szczęście jednak transport drogowy wciąż się rozwija, na rynku rośnie konkurencja i coraz więcej firm uważa za priorytetową kwestię stan środków transportu, którymi dysponuje. Można więc powiedzieć, iż rozwój tej gałęzi gospodarki pozwala utrzymać wysoki poziom świadczonych usług.