Transport ponadgabarytowy - jakie uprawnienia są wymagane?

Transport ponadgabarytowy jest jednym z rodzajów transportu, wymagającym posiadania specjalistycznej floty pojazdów. Na czym polega, jakie trzeba mieć uprawnienia, aby organizować transport gabarytów oraz kiedy odbywa się przewóz ładunków ponadnormatywnych?

Na czym polega transport wielkogabarytowy?

Transport ponadnormatywny oznacza przewóz ładunków, których wymiary i/lub ciężar przekraczają standardowe parametry. Przy czym przepisy nie określają dokładnie, czym są ponadgabaryty. W przypadku transportu drogowego przyjmuje się, że dotyczy to ładunków o szerokości powyżej 2,5 m, długości powyżej 16,5 m, wysokości powyżej 4 m bądź o ciężarze większym niż 42 ton. Przy czym wystarczy, że tylko jeden z tych parametrów zostanie przekroczony, aby konieczny był transport gabarytowy.
Aby taki przewóz mógł zostać zorganizowany, konieczne jest indywidualne podejście do każdego zlecenia, ustalenie form zabezpieczenia ładunku. Oprócz tego, aby firma transportowa lub spedycyjna mogła zająć się transportem ponadnormatywnym, musi uzyskać zezwolenia. Jakie?

Transport ponadgabarytowy – przepisy, zezwolenia


Przepisy dotyczące transportu określają, kiedy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na transport ponadgabarytowy, przy czym dzieli się je na kilka kategorii. W zależności od ich rodzaju mogą być wydawane na 1, 6, 12 lub 24 miesięcy, przy czym po ich uzyskanie konieczne jest zgłoszenie się do odpowiedniego organu, jakim może być starosta lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W szczególnych przypadkach, gdy dotyczy to transportu międzynarodowego, wymagane jest też uzyskanie zgody od naczelnika urzędu celnego.

Wyróżnia się aż 7 kategorii zezwoleń, których wydanie uzależnia się m.in. od całkowite wagi pojazdu, nacisku na jedną oś, szerokości, długości oraz wysokości pojazdu wraz z ładunkiem. Bez nich niemożliwy jest transport gabarytów na drogach publicznych.

Oprócz tego należy zastosować się do przepisów związanych z organizacją takiego transportu. Sprawdź, jakie dodatkowe usługi spedycyjne będą niezbędne.

Transport ładunków ponadgabarytowych a niezbędne usługi spedycyjne

Pierwszą kwestią, jest dobór optymalnych środków transportu. Najczęściej przewoźnicy wykorzystują ciągniki siodłowe z dopasowanymi do ładunku naczepami niskopodwoziowymi, aczkolwiek jak już wcześniej wspominaliśmy, jest to kwestia bardzo indywidualna.

Następnie należy dokładnie zaplanować trasę przejazdu, którą uzależnia się od gabarytów pojazdu wraz z ładunkiem. Trzeba uwzględnić m.in. zwężenia na drodze, ograniczenia w wadze pojazdów poruszających się po danym odcinku trasy, a także ograniczenia w wysokości podczas przejazdów pod mostami, wiaduktami. Na tym etapie określa się ewentualne objazdy.

Gdy pojazd wraz z ładunkiem przekroczy długość 23 m, szerokość 3,2 m, wysokość 4,5 m lub masę całkowitą 60 ton, konieczny jest pilot transportu ponadgabarytowego. Pomoc dwóch pilotów będzie niezbędna, gdy długość transportu przekracza 30 m, szerokość 3,6 m, wysokość 4,7 m lub masa całkowita jest większa niż 80 ton. Pojazd pilotażowy musi być w odpowiedni sposób oznaczony.

Czasami firmy spedycyjne podejmują współpracę m.in. z policją, która asystuje w trakcie przejazdu.

Jak widać, jest to trudne logistycznie przedsięwzięcie, do którego warto zatrudnić doświadczoną firmę transportową, dysponującą własną flotą pojazdów.