Wady i zalety transportu lotniczego

Transport lotniczy jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi transportu, ze względu na wiążące się z tym rodzajem transportu wady i zalety, zostaje on jednak wybierany jedynie w określonych okolicznościach. Na co dzień wybieramy jednak inne środki transportu. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy transport lotniczy wydaje się być najlepszym z możliwych rozwiązań, a kiedy należy z niego zrezygnować?

W telewizji często słyszymy o wypadkach samolotowych. Przez nagłaśnianie spraw tego typu przez media, panuje powszechne przekonanie, iż podróżowanie samolotem nie jest bezpiecznym sposobem na transport ludzi lub ładunków. W rzeczywistości jednak okazuje się, iż transport lotniczy jest dużo bardziej bezpieczny niż np. transport samochodowy! Bezpieczeństwo nie jest jedyną zaletą tego obszaru transportu. Innym niewątpliwym jego plusem jest możliwość szybkiego dotarcia nawet w bardzo odległe miejsca. Dzięki temu, że lotnicze środki transportu mogą rozwinąć znaczną prędkość, a przy tym nie są ograniczone przez tworzące się na drogach zatory, za pomocą samolotu można w ciągu kilku godzin pokonać nawet bardzo duże odległości. Z tego też powodu transport lotniczy często wybierany jest do przewożenia ładunków w chwili, gdy zlecającemu transport bardzo zależy na szybkiej realizacji zlecenia. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż transport lotniczy niejednokrotnie umożliwia dotarcie w miejsca niedostępne dla innych środków transportu. Tam, gdzie niemożliwe jest dotarcie drogą lądową lub morską, być może będzie mógł dolecieć samolot. W związku z tym, iż w dzisiejszych czasach zagadnienie ochrony środowiska jest coraz bardziej istotną kwestią, warto wspomnieć, iż transport lotniczy charakteryzuje stosunkowo niska ingerencja w środowisko naturalne.

Niestety, pomimo tak wielu zalet, transport lotniczy posiada także sporo wad. Pierwszą – i chyba najistotniejszą – wadą tego rodzaju transportu jest duże uzależnienie terminowości dostaw od warunków pogodowych. Złe warunki atmosferyczne mogą znacznie opóźnić wylot samolotu, albo wręcz – uniemożliwić go. Mgły, śnieżyce, ulewne deszcze i inne niekorzystne warunki pogodowe mogą skutecznie opóźnić dostarczenie towaru do miejsca przeznaczenia. Ze spedycyjnego punktu widzenia transport lotniczy ma jeszcze jedną, niezwykle istotną wadę: otóż aby przetransportować towar do i z samolotu, niezbędne jest zaangażowanie w tym celu innych środków transportu, a mianowicie – środków transportu drogowego. To dodatkowe przeładunki oraz zwiększenie kosztów samego transportu. A skoro już o kosztach mowa – transport lotniczy wciąż pozostaje jednym z najdroższych sposobów podróżowania oraz przesyłania towarów, a dzieje się tak dlatego, iż sam  rozwój tej gałęzi transportu wymaga znacznego nakładu finansowego oraz wysoko wykwalifikowanej kadry. W związku z tym, transport lotniczy staje się zupełnie nieopłacalny w przypadku stosunkowo niewielkich odległości.  Kolejną wadą transportu lotniczego jest jego ograniczona i raczej średnia ładowność. W przypadku większych i cięższych przesyłek lepiej zdecydować się na inne środki transportu.

Podsumowując: transport lotniczy jest dobrym rozwiązaniem w przypadku konieczności przetransportowania umiarkowanie ciężkich towarów na dużą odległość, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże odradza się jego wybór w chwili, gdy nie można sobie pozwolić na żadne ewentualne opóźnienia oraz gdy fundusze przeznaczone na organizację transportu towaru są znacznie ograniczone.