Zagrożenia przy transporcie

Transport ładunku – niezależnie od tego, czy odbywa się drogą morską, lądową, czy powietrzną – wiąże się z pewnymi zagrożeniami, tak dla samego ładunku, jak i dla wykonawców przewozu oraz środowiska naturalnego.

Najczęściej wymieniane zagrożenia przy transporcie dotyczą transportu drogowego. Niemal natychmiastowym skojarzeniem są tu wypadki drogowe. Wpływ na dość dużą liczbę kolizji z udziałem samochodów ciężarowych ma fakt, iż pojazdami kierują osoby ze zbyt małym doświadczeniem, albo też – nie stosujące się do przepisów prawnych ustalających maksymalny czas prowadzenia pojazdu oraz wymaganą długość przerw w jeździe. Nie bez znaczenia jest też stan techniczny pojazdów, który niestety w licznych przypadkach pozostawia wiele do życzenia. Oprócz zagrożeń dla ogólnego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz narażenia towaru na uszkodzenia lub całkowite zniszczenie, transport samochodowy wiąże się też z licznymi zagrożeniami wobec osób zajmujących się kierowaniem pojazdem i/lub załadunkiem i rozładunkiem towaru. Mowa tu przede wszystkim o różnego rodzaju wypadkach związanych z  ruchem innych pojazdów (np. wózków podnośnikowych) na placu załadunkowym, czy o źle zabezpieczonym, zsuwającym się ładunku.

Zagrożenia pojawiają się jednak także w przypadku innych szlaków komunikacji niż drogi lądowe. Transport lotniczy oraz morski są w dużej mierze narażone na nagłe zmiany pogody. Pogorszenie widoczności i złe warunki atmosferyczne w znacznym stopniu zwiększają możliwość wystąpienia wypadku. Dodatkowo w transporcie lotniczym wciąż dużym niebezpieczeństwem są ptaki. Wydawać by się mogło, że takie małe stworzenie nie jest w stanie uszkodzić samolotu w przypadku zderzenia. A jednak – jeśli zwierzę dostanie się do turbiny silnika, może spowodować bardzo poważne uszkodzenia. Transport morski z kolei związany jest z dużym zagrożeniem utraty ładunku, albo poprzez zamachy terrorystyczne, albo z powodu pirackich napadów rabunkowych. Napady rabunkowe najczęściej zdarzają się właśnie w transporcie morskim, bowiem towary przewożone tą drogą są zazwyczaj wartościowe, a na otwartym morzu najłatwiej zorganizować napad.

Oprócz zagrożeń z zakresu nieszczęśliwych wypadków oraz tych związanych z uszkodzeniem bądź utratą załadunku, należy zwrócić uwagę także na zagrożenia, jakie przy transporcie powstają dla środowiska naturalnego. Wszystkie środki transportu przyczyniają się do emisji spalin i zanieczyszczenia powietrza, prócz tego istnieje także ryzyko zanieczyszczenia środowiska np. szkodliwymi dla niego substancjami chemicznymi. Największym zagrożeniem dla czystości wód jest wyciek podczas transportu ropy naftowej. Skutki takiej katastrofy usuwane są przez długi czas, a niektóre z nich trwale wpływają na otaczający świat przyrody. Równie niebezpieczne jest przewożenie przez pojazdy samochodowe substancji niebezpiecznych. Najmniejszy wpływ na środowisko naturalne ma transport lotniczy.